Giỏ hàng

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

 
1. Quyền và nghĩa vụ của người bán(motoplexhanoi.com):
 • Chúng tôi có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan khi có thay đổi
 • Giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Nghĩa vụ của chúng tôi bao gồm: 

 • Đăng tải và cập nhật các thông tin hàng hóa, sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua website motoplexhanoi.com
 • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/dịch vụ để Người mua hiểu và có thể sử dụng.
 • Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt hàng cho phép khách hàng thực hiện đúng quy trình đặt hàng, mua hàng, hủy hàng.
 • Nghĩa vụ giao hàng đúng đối tượng của hợp đồng và chứng từ liên quan: 

  Motoplexhanoi.com có trách nhiệm giao hàng đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng: bao gồm giao hàng đúng đối tượng hàng hóa, đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật… đã được hai bên thỏa thuận.

  Bên cạnh việc giao hàng, Motoplexhanoi.com còn phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. Đó có thể là vận đơn, các thông tin về hàng hóa, quy cách đóng gói bảo quản, hướng dẫn sử dụng… Đây là nghĩa vụ bắt buộc trong cả trường hợp hai bên không có thỏa thuận.

  Đối với trường hợp giao hàng không đúng đối tượng được thỏa thuận, bên mua có quyền từ chối nhận hàng và yêu cầu bồi thường nếu có thiệt hại thực tế xảy ra.

 • Nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận: Motoplexhanoi.com có nghĩa vụ tôn trọng những thỏa thuận của hai bên về thời điểm cũng như địa điểm giao hàng. Trường hợp giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận, bên bán phải thông báo cho bên mua và bên mua có quyền từ chối nhận nếu các bên không có thỏa thuận khác.
 • Nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa: Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa được xác định như sau: trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ Motoplexhanoi.com sang khách hàng kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao.

 • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
 • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc khách hàng thanh toán cho Motoplexhanoi.com như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu….với tổng số tiền mà Người mua đã đặt trong tháng yêu cầu.
 • Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, sản phẩm: Nghĩa vụ này được quy định trong Bộ Luật dân sự năm 2015 và Luật Thương mại 2005, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số văn bản khác. Tất cả các mặt hàng khách hàng mua từ Showroom đều được bảo hành theo Chính sách bảo hành cho từng mặt hàng cụ thể.

 • Nghĩa vụ thông báo: 

  Trong Bộ luật dân sự năm 2015 và cả Luật Thương mại năm 2005 ngoài quy định về nghĩa vụ thông báo của bên bán trong trường hợp có khiếu nại về sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa được sản xuất theo yêu cầu, công thức bên mua cung cấp, bên bán còn có nghĩa vụ thông báo với bên mua về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

  Theo đó, các bên thỏa thuận về việc thông báo đối với trường hợp sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và hành vi khắc phục của các bên để ngăn ngừa thiệt hại cho cả hai bên.

 • Duy trì hoạt động bình thường và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động website motoplexhanoi.com. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới

Trách nhiệm của chúng tôi không bao gồm: 

 • Bất kỳ dữ liệu không chính xác nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt hàng, mua hàng, sử dụng dịch vụ.
 • Hành khách không sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm như hướng dẫn sử dụng của Nhà Sản Xuất
 • Không thể liên lạc với hành khách qua điện thoại, email..
2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng (người mua hàng, sử dụng dịch vụ): 
 
Quyền và nghĩa vụ của khách hàng(người mua hàng, sử dụng dịch vụ)
 • Việc đặt hàng được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận mua hàng được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi hành khách không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào
 • Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy hàng vì bất cứ lý do nào, khách hàng có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS / Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi
 • Nghĩa vụ thanh toán: 

  Khách hàng có nghĩa vụ Thanh toán đầy đủ cho Motoplexhanoi.com số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (nếu có) và nhận hàng theo thỏa thuận.

  Khách hàng phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

  Khách hàng vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

 • Nghĩa vụ nhận hàng: Tương ứng với nghĩa vụ giao hàng của Motoplexhanoi.com thì Khách hàng cũng có nghĩa vụ nhận hàng và thiện chí thực hiện các biện pháp để Motoplexhanoi.com giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

 • Nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa: Khách hàng phải kiểm tra hàng hóa hoặc bảo đảm đã có sự kiểm tra hàng hóa trong một thời hạn ngắn nhất mà thực tế có thể làm được tuỳ tình huống cụ thể theo chính sách kiểm hàng.

 • Khách hàng phải khách phải sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm như hướng dẫn sử dụng của Nhà Sản Xuất
 • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Motoplexhanoi.com liên quan tới các giao dịch khi Motoplexhanoi.com có yêu cầu.
 • Nghĩa vụ đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa: Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo hàng hóa là đối tượng của hợp đồng không phải hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong trường hợp khách hàng đặt hàng và yêu cầu Motoplexhanoi.com lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế, công thức cụ thể, chi tiết.

 • Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Nhà sản xuất đang được đăng trên Website motoplexhanoi.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

Motoplex Hanoi xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và mua hàng từ chúng tôi 

Motoplex Hanoi By FMG Mobility

Địa chỉ: 99 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội.
Hotline: (+84)86 899 1946

Email: motoplex.hanoi@fmg.asia

 
backtotop hover